Makaleler

  pdf
  01
  Yok Olan Riva Havzası

  Uçkun GERAY, Türkay DEVRAN
  2007


  pdf
  02
  Cargill Dışında Daha Binlercesi Var

  Uçkun GERAY
  2006


  pdf
  03
  Havza Yönetim Mantığı Nasıl Olmalıdır?

  Uçkun GERAY
  -


  pdf
  04
  Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Üzerine...

  Aynur Aydın COŞKUN
  -


  pdf
  05
  1858 Tarihli Arazi Kanunnamesi Üzerine Bir Tartışma

  Yusuf GÜNEŞ, Üstüner BİRBEN
  2012


  pdf
  06
  Hukuksal Açıdan Yayla Kavramı ve Yapılaşma Usul ve Esasları

  Aynur AYDIN COŞKUN, Gökçe ŞENTÜRK, Üstüner BİRBEN
  2007


  pdf
  07
  Karşılaştırmalı Hukukta Orman Mülkiyeti

  Üstüner BİRBEN, Yusuf GÜNEŞ
  2015


  pdf
  08
  Osmanlı Toprak Mülkiyeti ve Özel Ormanlar

  Üstüner BİRBEN
  2009


  pdf
  09
  Osmanlı'da Mülkiyet Anlayışı ve Toprak Mülkiyeti

  Üstüner BİRBEN, Yusuf GÜNEŞ
  2014


  pdf
  10
  Türkiye'de 1937 Yılından Sonra Ormancılık Mevzuatında Yaşanan Gelişmeler ve Toplumsal Yaşamla Etkileşimler

  Üstüner BİRBEN
  2008


  pdf
  11
  Belek’te Golf Alanları ve Turizm Tesisleri İcin Tahsis Edilen Alanlar Konusunda Bir Değerlendirme ve Üstün Kamu Yararı

  Uçkun GERAY
  -


  pdf
  12
  Ormanların Yeni İşlevi, Yenilenebilir Enerji

  Uçkun GERAY
  -


  pdf
  13
  Orman Biyokütlesinin Enerji Üretiminde Kullanılması Üzerine Bir Deneme

  Uçkun GERAY
  2007


  pdf
  14
  Zeytinli Barajı Sorunu Nasıl Ele Alınabilir?

  Uçkun GERAY
  2006


  pdf
  15
  Temiz Tatlı Su Nereden Geliyor?

  Uçkun GERAY
  2007


  pdf
  16
  Su Üretimini Denetleme

  Uçkun GERAY
  2004


  pdf
  17
  Ormanlarla İlgili Tanımlamaların Uyumlaştırılması Süreci Sonuçları – 1

  Serdar YEGÜL
  -


  pdf
  18
  Uluslararası Ormancılık Anlaşması Gerçekleşti

  Serdar YEGÜL
  -


  pdf
  19
  Ormanlarla İlgili Tanımlamalar – 2: Orman (Forest)

  Serdar YEGÜL
  2006


  pdf
  20
  Ormanlarla İlgili Tanımlamalar – 3: Orman Alanı (Forest Land, Forestland, Forested Land)

  Serdar YEGÜL
  -


  pdf
  21
  Ormanlarla İlgili Tanımlamalar – 4: Orman-Dışı (Non-Forest)

  Serdar YEGÜL
  -


  pdf
  22
  17 Aralık 2007: Uluslararası Ormancılık Anlaşması Benimsendi

  Serdar YEGÜL
  -


  pdf
  23
  Ormanlarla İlgili Tanımlamalar – 5: Orman ile Orman-Dışı Arasındaki Farklar

  Serdar YEGÜL
  -


  pdf
  24
  Tohumculuk Kanunu’nun Olası Sonuçları

  Uçkun GERAY
  2006


  pdf
  25
  Tohumculuk Kanununun Orman Bitki Türlerine İlişkin Hükümleri ve Kanun Hakkında Bazı Milletvekili Görüşleri

  Serdar YEGÜL
  -


  pdf
  26
  Orman Alanlarının Turizme Tahsisinde Durum

  Aynur Aydın Coşkun
  -


  pdf
  27
  Özel Ormanlarda Yapılaşma Neden Olumsuz Sonuç Verdi?

  Uçkun GERAY
  2006


  pdf
  28
  Dağlar Kiraya Verilebilir Mi?

  Uçkun GERAY
  2007


  pdf
  29
  Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Ormanlar

  Uçkun GERAY, Taner OKAN
  -


  pdf
  30
  Baltalıkları Koruya Dönüştürme

  Uçkun GERAY
  2007


  pdf
  31
  "Yaylalar ve Yaylacılık" Toplantısı Üzerine Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirmeler

  Erdoğan ATMİŞ, Cihan ERDÖNMEZ, Sezgin ÖZDEN
  2006


  pdf
  32
  Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkındaki Yasa ile İlgili Olarak Ormancılık İktisadi Sosyal Çalışma Grubundan (ORMİS) Kamuoyuna Duyuru

  ORMİS Yönetim Kurulu
  -


  pdf
  33
  Türkiye’de Orman Ürünleri Pazarında TSE Standartları

  Seda ERKAN BUĞDAY, Sezgin ÖZDEN
  2015


  pdf
  35
  Silvopastoralism in Turkey’s Mountainous Mediterranean Region

  Uçkun GERAY, Sezgin ÖZDEN
  2003


  pdf
  36
  Negative Effects of Recent Unplanned Expansion on Highland Ecosystems in Turkey

  Sezgin ÖZDEN, Erdoğan ATMİŞ, Kayhan MENEMENCİOĞLU
  2004


  pdf
  37
  Public participation in forestry in Turkey

  Erdoğan ATMİŞ, Sezgin ÖZDEN, Wietze LISE
  2007


  pdf
  38
  Urbanization Pressures on the Natural Forests in Turkey: An Overview

  Erdoğan ATMİŞ, Sezgin ÖZDEN, Wietze LISE
  2007


  pdf
  39
  The Usage of Multiple Correspondence Analysis in Rural Migration Analysis

  Sezgin ÖZDEN, Mehmet MENDES
  -


  pdf
  40
  The Forestry Organization and Its Relationship With Local People in the Eastern Black Sea Region of Turkey

  Devlet TOKSOY, Gökhan ŞEN, Sezgin ÖZDEN, Hüseyin AYAZ
  2008


  pdf
  41
  Relations Between Rural Development Projects and Urban Migration: The Köykent Project in Turkey

  Cihan ERDÖNMEZ, Sezgin ÖZDEN
  2009


  pdf
  42
  Relationship Between a Natural Monumental Stand in Turkey and Local Beliefs

  Nuri ÖNER, Sezgin ÖZDEN, Üstüner BİRBEN
  2010


  pdf
  43
  Interactions Between Rural Migration and Land Use Change in the Forest Villages in the Gökçay Watershed

  Ceyhun GÖL, Sezgin ÖZDEN, Hüseyin YILMAZ
  2011


  pdf
  44
  Health Problems and Conditions of the Forestry Workers in Turkey

  Sezgin ÖZDEN, İlknur NAYIR, Ceyhun GÖL, Semih EDİŞ, Hüseyin YILMAZ
  2011


  pdf
  45
  Ottoman Forestry: Socio-Economic Aspect and Its Influence Today

  Sezgin ÖZDEN, Üstüner BİRBEN
  2012


  pdf
  46
  Forest Crimes as a Threat to Sustainable Forest Management

  Sezgin ÖZDEN, Sezgin AYAN
  2016


  pdf
  47
  How Can Turkey’s Forest Cooperatives Contribute to Reducing Rural Poverty?

  Erdoğan ATMİŞ, H. Batuhan GÜNŞEN, Sezgin ÖZDEN
  2010


  pdf
  48
  The Mountain-Based Culture of the Taurus Yörüks: Cultural and Economic Approaches

  Sezgin ÖZDEN
  -


  pdf
  49
  Türkiye'de Bazı Orman Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

  Devlet TOKSOY, Hasan AYYILDIZ, Sezgin ÖZDEN
  2001


  pdf
  50
  Ilgaz (Çankırı)'da Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Sürdürülebilir Kullanımı ve Yöre Ekonomisine Katkılarının Değerlendirilmesi

  Üstüner BİRBEN, Bora İMAL, Sezgin ÖZDEN, Nuri ÖNER
  2008


  pdf
  51
  Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) Kapsamındaki Ağaçlandırma Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Yararları

  Bora İMAL, Üstüner BİRBEN, Nuri ÖNER, Sezgin ÖZDEN
  2006


  pdf
  52
  Orman Köylerinde Kadınların Eğitim ve Aile Planlaması Sorunları (Sarayköy Örneği)

  Sezgin ÖZDEN, Evrim PARLAKER
  2004


  pdf
  53
  Çankırı'da Kırsal Kalkınma Çabalarına Katkı Amacıyla Kullanılabilecek Alternatif Bir Bitki: Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.)

  Sezgin ÖZDEN
  -


  pdf
  54
  Kızıldağ Milli Parkı Sınırları İçerisindeki Köylerin Sosyo-Ekonomik Yapısı

  Sezgin ÖZDEN, Hasan ALKAN, Mehmet KORKMAZ
  2001


  pdf
  55
  Forest Cooperatives And Its Importance in Rural Poverty Reduction in Turkey

  Erdoğan ATMİŞ, H. Batuhan GÜNŞEN, Sezgin ÖZDEN
  -


  pdf
  56
  Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Osmanlı Dönemi Ormancılığımız ve Günümüze Etkileri

  Üstüner BİRBEN, Sezgin ÖZDEN
  2008


  pdf
  57
  Rural Women's Status and Problems in Forest Villages (Ayseki Village Case Study)

  Sezgin ÖZDEN
  2001


  pdf
  58
  Cultural Situatıon Of Forest-Public Relations

  Erdoğan ATMİŞ, Sezgin ÖZDEN
  -


  pdf
  59
  Orman Mühendisliği Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği

  Sezgin ÖZDEN, Furhan EKİCİ
  2010


  pdf
  60
  Orman Ekonomisi Anabilim Dallarının Uluslararası İndekslerde Taranan Yayın Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

  H.Emre ÜNAL, Sezgin ÖZDEN
  2009


  pdf
  61
  Orman Köylerinde Yaşanan Göç Olgusunun Nedenleri ve Sonuçları

  Sezgin ÖZDEN, Üstüner BİRBEN
  2007


  pdf
  62
  Orta Toros Dağlarında Yaşayan Yörüklerin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Kültürleri, Göçerlik ve Kalkınmalarının Desteklenmesi

  Sezgin ÖZDEN
  -


  pdf
  63
  Karar alma Sürecine Çağdaş Bir Yaklaşım: Katılımcı Yönetim

  Sezgin ÖZDEN
  -


  pdf
  64
  Sosyal Devlet İlkesi Işığında Türkiye'de Orman Köylüsünün Durumu

  Şeyma YETİŞ, Sezgin ÖZDEN
  2017


  pdf
  65
  Taslak Avrupa Orman Sözleşmesinin Ulusal Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirilmesi

  H.Emre ÜNAL, Üstüner BİRBEN, Sezgin ÖZDEN
  2015


  pdf
  66
  The Relationship Between Terrain and Rural Migration (1965–2013) on the North of Turkey (The Case of Kastamonu)

  Seda ERKAN BUĞDAY, Sezgin ÖZDEN
  2017


  pdf
  67
  Türkiye’de Ormancılığa İlişkin Anayasal Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi

  Üstüner BİRBEN, Sezgin ÖZDEN
  2016


  pdf
  68
  Karşılaştırmalı Hukuk Ekseninde Diğer Ülke Anayasalarında Ormancılıkla İlgili Hükümler

  Üstüner BİRBEN, Sezgin ÖZDEN
  2016


  pdf
  69
  Determination of the Competition Level Inside The Organization in The Marketing Activities: The Case Study in Kastamonu Forest Regional Directorate

  Seda ERKAN BUĞDAY, Sezgin ÖZDEN
  2016


  pdf
  70
  Üretim Faktörü Olarak Orman Köylüsünün Nüfus Hareketleri: Kastamonu Örneği

  Sezgin ÖZDEN, Seda ERKAN BUĞDAY
  2015


  pdf
  71
  Gelişen Madencilik Uygulamalarının Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirilmesi

  Sezgin ÖZDEN, Hasan Emre ÜNAL
  2011