Bildiriler

  pdf
  01
  Taslak Avrupa Orman Sözleşmesinin Ulusal Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirilmesi

  H.Emre ÜNAL, Üstüner BİRBEN, Sezgin ÖZDEN
  2015


  pdf
  02
  Gelişen Madencilik Uygulamalarının Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirilmesi

  Sezgin ÖZDEN, H.Emre ÜNAL
  2011


  pdf
  03
  Cibal-i Mübaha

  Üstüner BİRBEN
  2009


  pdf
  04
  Collision Between Regulations in Forest Law and Environment Related Legislations in Turkey

  O.Devrim ELVAN, Üstüner BİRBEN
  2010


  pdf
  05
  Doğa Korumada Yeni Bir Yaklaşım: Ekosistem Hakkı

  Üstüner BİRBEN, Y.Özhan TÜRKER, H.Emre ÜNAL
  2013


  pdf
  06
  Üretim Faktörü Olarak Orman Köylüsünün Nüfus Hareketleri: Kastamonu Örneği

  Sezgin ÖZDEN, Seda ERKAN BUĞDAY
  2015


  pdf
  07
  Orman Alanlarında Madencilik Faaliyetlerinin Hukuksal Boyutlarının İncelenmesi

  Gökçe ŞENTÜRK, Üstüner BİRBEN
  2007


  pdf
  08
  Ormancılık Hukukunun Türkiye Ormancılığı ve Orman Mühendisi Eğitimindeki Önemi

  Üstüner BİRBEN, Gökçe GENÇAY
  2008


  pdf
  09
  Determination of the Competition Level Inside the Organization in the Marketing Activities: The Case Study in Kastamonu Forest Regional Directorate

  Seda ERKAN BUĞDAY, Sezgin ÖZDEN
  2016


  pdf
  10
  Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Osmanlı Dönemi Ormancılığımız ve Günümüze Etkileri

  Üstüner BİRBEN, Sezgin ÖZDEN
  2008


  pdf
  11
  Türkiye’de Orman Ürünleri Pazarında TSE Standartları

  Seda ERKAN BUĞDAY, Sezgin ÖZDEN
  2015