Kitaplar

  pdf
  01
  Orman Yangını İnsan İlişkisi

  Sezgin ÖZDEN, Hülya KILIÇ, H.Emre ÜNAL, Üstüner BİRBEN
  2012


  pdf
  02
  Yeni Anayasa'da Orman "Anayasa'da Yer Alması Gereken Ormancılıkla İlgili Hükümler"

  Editör: Sezgin ÖZDEN
  2016


  pdf
  04
  The International Forestry Review - Abstracts

  Editörler: JOHN A. PARROTTA, CYNTHIA F. MOSER, AMY J. SCHERZER, NANCY E. KOERTH, DARYL R. LEDERLE
  2014


  pdf
  05
  Legal Aspects of European Forest Sustainable Development - IUFRO Division 9 - Proceedings of the 15th International Symposium Albania

  Editörler: Haki Kola, Peter Herbst, Rastislav Šulek
  2014


  pdf
  06
  Legal Aspects of European Forest Sustainable Development - IUFRO Division 9 - Proceedings of the 14th International Symposium Minsk, Republic of Belarus

  Editörler: Peter Herbst, Alexander Puhacheuski, Uladzimir Baginski, Elena Laevskaya, Rastislav Sulek, Vitalie Gulca
  2012


  pdf
  07
  I. Ormancılıkta Sosyo Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı

  Editör: Sezgin ÖZDEN
  Çankırı, 2006


  pdf
  08
  II. Ormancılıkta Sosyo Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı

  Editörler: Ahmet TOLUNAY, Mehmet KORKMAZ, Hasan ALKAN
  Isparta, 2009


  pdf
  09
  III. Ormancılıkta Sosyo Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı

  Editörler: Hasan Tezcan YILDIRIM, Cihan ERDÖNMEZ
  İstanbul, 2012


  pdf
  10
  IV. Ormancılıkta Sosyo Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı

  Editörler: Devlet TOKSOY, Mahmut M. BAYRAMOĞLU
  Trabzon, 2015