Bildiriler

1. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi Bildiri Kitabı, 2006

2. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi Bildiri Kitabı, 2009

3. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi Bildiri Kitabı, 2012

4. Ormancılıkta Sosyoekonomik Sorunlar Kongresi Bildiri Kitabı, 2015

The Bundle of Rights Theory and Private Forest Ownership in Turkey Üstüner BİRBEN, Yusuf GÜNEŞ.

Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Osmanlı Dönemi Ormancılığımız ve Günümüze Etkileri. Üstüner Birben, Sezgin Özden.

THE CIBAL-I MÜBAHA: A SPECIAL TYPE OF FOREST AVAILABLE FOR PUBLIC USE IN THE OTTOMAN EMPIRE PERIOD ÜSTÜNER BIRBEN, YUSUF GÜNEŞ.

ORMANCILIK HUKUKUNUN TÜRKİYE ORMANCILIĞI V E ORMAN MÜHENDİSİ EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİ. Üstüner BÎRBEN, Gökçe GENÇAY

Orman Alanlarında Madencilik Faaliyetlerinin Hukuksal Boyutlarının İncelenmesi. Gökçe Şentürk, Üstüner Birben.

Historical reasons behind the State domination of forest ownership in Turkey. Üstüner Birben, Yusuf Güneş.

Doğa Korumada Yeni Bir Yaklaşım: Ekosistem Hakkı. Üstüner Birben, Özhan Türker, Emre Ünal

Collision between regulation in forest law and environment related legislation in Turkey. Devrim Elvan, Üstüner Birben.

Determination of the Competition Level inside the Organization in the Marketing Activities: The Case Study in Kastamonu Forest Regional Directorate Seda ERKAN BUĞDAY, Sezgin ÖZDEN

Üretim Faktörü Olarak Orman Köylüsünün Nüfus Hareketleri: Kastamonu Örneği. Sezgin ÖZDEN Seda ERKAN BUĞDAY

Gelişen Madencilik Uygulamalarının Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirilmesi. Sezgin Özden, H. Emre Ünal

TÜRKİYE'DE ORMAN ÜRÜNLERİ PAZARINDA TSE STANDARTLARI. Seda ERKAN BUĞDAY, Sezgin ÖZDEN

TASLAK AVRUPA ORMAN SÖZLEŞMESİNİN ULUSAL ORMANCILIK POLİTİKASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. H. Emre ÜNAL, Üstüner BİRBEN, Sezgin ÖZDEN