Kuruluş

    Ormancılık İktisadi Sosyal Çalışma Grubu 2001 yılında Prof. Dr. Uçkun GERAY önderliğinde kurulmuştur. 2001 yılının Eylül ayında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde geniş katılımla yapılan ilk toplantıda grubun niteliği ve kimlerin üye olabileceği belirlenmiştir.

    Ankara Üniversitesi'nin 60. Kuruluş Yıldönümünde ilk kongre Prof. Dr. Sezgin ÖZDEN organizasyonuyla "I. Ormancılıkta Sosyo-ekonomik Sorunlar Kongresi" adı altında 26-28 Mayıs 2006 tarihleri arasında Ilgaz Dağında yer alan Ankara Üniversitesinin tesislerinde yapılmıştır.

    İkinci Kongre 2009 Yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Üçüncü Kongre 2012 yılında İÜ Orman Fakültesi Orman Ekonomisi, Politikası ve Hukuku Anabilim Dalları tarafından ve dördüncü kongre de KTÜ Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı tarafından 2015'te gerçekleştirilmiştir. Beşinci Kongre, dönem başkanlığı görevini üstlenen Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı tarafından 2018'de düzenlenmesi gerekirken, yapılamamıştır. Beşinci kongreyi yapma görevini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı gönüllü olarak üstlenmiş olup, halen hazırlıkları devam etmektedir.